گروه آموزشی فرخی

آموزش نکات کنکوری به همراه تست زنی

3,259

نفر ثبت‌نام در دوره

25+

عدد دروه آموزشی

10,254

دقیقه آموزش کاربردی

استارت ثبت نام کلاس های VIP گروه آموزشی فرخی در دروس ریاضی و فیزیک

عربی
شیمی
ریاضی
فیزیک
زیست
ادبیات

دسته بندی مطالب