فرشید فرخی

درباره استاد

استاد فرشید فرخی

مدرس ریاضیات کنکور

وب سایت:
ایمیل:
تلگرام:
اینستاگرام:

بیوگرافی